پوشش کامل نیازهای شما برای یادگیری

انواع ماشین لرنینگ

به طور کلی سیستم های ماشین لرنینگ بر اساس اینکه چه نوع و مقدار داده ای رو نظارت روش میکنند ، به چهار دسته نظارتی ، غیرنظارتی ، تقویتی و شبه نظارتی تقسیم میشند که من سه تای اولو یه توضیح مختصری میدم🥱 یادگیری نظارتی(supervised learning): توی یادگیری نظارتی training data set که ما به […]