پوشش کامل نیازهای شما برای یادگیری

دوره تخصصی فراگیری کلاسیک Data Science و Data Mining و Visualization با پایتون

سرفصل‌های آموزش دوره تخصصی پایتون شامل علم داده ، داده کاوی و مصور سازی با پایتون

الف.  مقدمه و آشنایی با داده کاوی

 • مقدمات و مفاهیم داده کاوی و علم داده
 • طراحی مسائل و مجموعه داده‌هایی جهت شناخت داده، علم داده و کاربردهای آن
 • آشنایی عمومی و مقدماتی با کتابخانه‌های موجود در زبان پایتون جهت انجام عملیات داده کاوی مثل Numpy، Pandas، sklearn،  و Scikit Learn، و مصور سازی مثل Matplotlib ، seaborn و pandas…

ب‌.    نصب و پیاده سازی محیط‌های عملیاتی

 • آشنایی با ورژن‌های مختلف پایتون و نصب پایتون همراه با نصب پکیج آناکوندا و آشنایی با پکیج‌های مهم
 • نصب و ایجاد محیط اولیه در Visual Studio Code و ایجاد یک برنامه پایتون
 • نصب و ایجاد محیط اولیه در Jupyter و ساخت یک دفترچه پایتون
 • آشنایی با رایانش ابری و آموزش کار با محیط کولب گوگل و اجرای برنامه‌ها بر روی سرورهای گوگل

ت‌.   معرفی روش‌های وارد کردن دیتاست ها و مراجع جمع آوری داده‌ها

 • وارد کردن انواع دیتاست (CSV, URL، Excel، Text)
 • بررسی چند مثال

ث‌.   مفاهیم پایه داده‌ها و ریاضی و آماری

 • داده و درک مفهوم ویژگی(Feature)، بعد(Dimension)، ماتریس (Matrix) و درک مفهوم تنسور (Tensor) و کاربرد آن در داده کاوی
 • آشنایی و کار با کتابخانه Numpy و Scipy برای انجام عملیات آماری
 • بارگذاری داده‌ها و تعامل با داده‌ها با استفاده از کتابخانه Pandas

ج‌.   پیش پردازش دیتا (data preprocessing)

 • پیش پردازش اولیه داده
 • پر کردن مقادیر(Null) کمی، کیفی اسمی و ترتیبی
 • فیلتر کردن رکورد یا وِیژگی
 • مدیریت دیتای کیفی (اسمی و ترتیبی)
 • تولید ویژگی (feature generation)
 • ساخت Dummy برای ویژگی‌های کیفی
 • (Reclassification) طبقه بندی مجدد مقادیر
 • (Join) اتصال
 • (Append)
 • بخش بندی دیتا (Train_Test_Split)
 • نرمالسازی
 • استاندارد سازی
 • انتخاب ویژگی
 • کاهش ابعاد

ح‌. مصور سازی و نمایش داده‌ها (Data visualization) با پایتون

 • لایبرری MATPLOTLIB
 • لایبرری seaborn
 • لایبرری pandas
 • آشنایی با نمودارهای مختلف(Bar، Line، Pie، Histogram، نقشه حرارتی(Heat map)،Flow و …) وکاربرد هریک از آن‌ها
 • نحوه ایجاد نمودارها

ز‌.  لزوم ارزیابی مدل و آشنایی با معیارهای مختلف ارزیابی مدل‌ها

ح. آشنایی با روشهای یادگیری ماشین نظارت شده، بدون نظارت، نیمه نظارنی، یادگیری تقویت شده

ط. خوشه بندی و الگوریتم‌های مختلف آن

دسته بندی اصلی

پایتون تخصصی-علم داده

تعداد دانشجو

مدرس آموزش

استاد میثم یزدن پناهی

مدت زمان آموزش

12 جلسه

نوع تدریس

تئوری عملی

پیش نیاز

دوره آموزش پایتون مقدماتی

اشتراک گذاری