پوشش کامل نیازهای شما برای یادگیری

دوره تخصصی فراگیری علم داده(Data Science) با پایتون

سرفصل‌های آموزش دوره تخصصی پایتون شامل علم داده ، داده کاوی، یادگیری ماشین

الف.  مقدمه و آشنایی با داده کاوی

 • مقدمات و مفاهیم داده کاوی یادگیری ماشین
 • طراحی مسائل و مجموعه داده‌هایی جهت شناخت داده، علم داده و کاربردهای آن
 • آشنایی عمومی و مقدماتی با کتابخانه‌های موجود در زبان پایتون جهت انجام عملیات داده کاوی مثل Numpy، Pandas، sklearn، Matplotlib، Scikit Learn، Tensorflow، Py Torch و …

ب‌.    نصب و پیاده سازی محیط‌های عملیاتی

 • آشنایی با ورژن‌های مختلف پایتون و نصب پایتون همراه با نصب پکیج آناکوندا و آشنایی با پکیج‌های مهم
 • نصب و ایجاد محیط اولیه در Visual Studio Code و ایجاد یک برنامه پایتون
 • نصب و ایجاد محیط اولیه در Jupyter و ساخت یک دفترچه پایتون
 • آشنایی با رایانش ابری و آموزش کار با محیط کولب گوگل و اجرای برنامه‌ها بر روی سرورهای گوگل

ت‌.   معرفی روش‌های وارد کردن دیتاست ها و مراجع جمع آوری داده‌ها

 • وارد کردن انواع دیتاست (CSV, URL، Excel، Text، SAS، STATA)
 • بررسی چند مثال

ث‌.   مفاهیم پایه داده‌ها و ریاضی و آماری

 • داده و درک مفهوم ویژگی(Feature)، بعد(Dimension)، ماتریس (Matrix) و درک مفهوم تنسور (Tensor) و کاربرد آن در داده کاوی
 • آشنایی و کار با کتابخانه Numpy و Scipy برای انجام عملیات آماری
 • بارگذاری داده‌ها و تعامل با داده‌ها با استفاده از کتابخانه Pandas

ج‌.    پیش پردازش دیتا (data preprocessing)

 • پیش پردازش اولیه داده
 • پر کردن مقادیر(Null) کمی، کیفی اسمی و ترتیبی
 • فیلتر کردن رکورد یا وِیژگی
 • مدیریت دیتای کیفی (اسمی و ترتیبی)
 • تولید ویژگی (feature generation)
 • ساخت Dummy برای ویژگی‌های کیفی
 • (Reclassification) طبقه بندی مجدد مقادیر
 • (Join) اتصال
 • (Append)
 • بخش بندی دیتا (Train_Test_Split)
 • نرمالسازی
 • استاندارد سازی
 • انتخاب ویژگی
 • انتخاب ویژگی‌های مهم برای داده کاوی با جنگل تصادفی
 • انتخاب ویژگی‌های مهم برای داده کاوی با الگوریتم KNN
 • کاهش ابعاد

ح‌.    مصور سازی و نمایش داده‌ها (Data visualization) با پایتون

 • لایبرری MATPLOTLIB
 • لایبرری seaborn
 • لایبرری pandas
 • آشنایی با نمودارهای مختلف(Bar، Line، Pie، Histogram، نقشه حرارتی(Heat map)،Flow و …) وکاربرد هریک از آن‌ها
 • نحوه ایجاد نمودارها

خ‌.      پیاده سازی الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشینی(Machine learning) طبقه بندی

 • آشنایی با نمونه داده‌های طبقه بندی و کاربردهای آن
 • بررسی چند دیتاست به عنوان نمونه‌های ساده و کاربردی
  1. بررسی دیتاست IRIS (تشخیص گل‌های زنبق از روی ویژگی‌ها) و پروژه های آن
  2. MNISTتشخیص تصاویر دست نوشته
  3. قیمت گذاری هوشمند خانه
1.  آشنایی و پیاده سازی طبقه بندی با الگوریتم k نزدیکترین همسایه(KNN) در پایتون
2.  آشنایی و پیاده سازی طبقه بندی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM)و آشنایی با انواع مختلف پیاده سازی و پارامترهای آن در پایتون
3.  بررسی درخت‌های تصمیم (Decision Trees)و پیاده سازی آن‌ها در حل مسائل طبقه بندی در پایتون
د‌.       پیاده سازی الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشینی(Machine learning) رگرسیون
 • رگرسیون خطی و …
 • پروژه تخمین salary با رگرسیون خطی
 • پروژه پیش بینی آب و هوا

ذ‌.     Ensemble

1.  آشنایی و پیاده سازی طبقه بندی با الگوریتم‌های  RandomForest، AdaBoost و… در پایتون
2.  آشنایی با الگوریتم‌های XGBoost و CatBoost و کتابخانه‌های XGBoost و CatBoost

ر‌.      سری زمانی

ز‌.      لزوم ارزیابی مدل و آشنایی با معیارهای مختلف ارزیابی مدل‌ها

 • طبقه بندی
  1. Accuracy
  2. Precision
  3. Recall
  4. F1
  5. ROI AUC
  6. و …
 • رگرسیون
  1. MAE
  2. MSE
  3. RMSE

س‌. خوشه بندی و الگوریتم‌های مختلف آن

 • آشنایی با نمونه داده‌های خوشه بندی
 • حل مثال کاربردی آن

دسته بندی اصلی

تعداد دانشجو

مدرس آموزش

مدت زمان آموزش

نوع تدریس

پیش نیاز

اشتراک گذاری