بخش آزمون

۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

دانش فنی پایه

هنرجویان محترم لطفا در پاسخ دادن به سوالات دقت فرمایید

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید